De Zorgspecifieke Fusietoets

U bevindt zich op hét informatieportal voor zorgaanbieders over de zorgspecifieke fusietoets van de NZa en de ACM. Deze website biedt informatie en praktische tips over deze fusietoets. Het informatieportal wordt regelmatig geactualiseerd op basis van vragen van zorgaanbieders en ervaringen van de betrokken advocaten.

Veel zorgfusies zijn meldingsplichtig bij de NZa en/of de ACM. Onder zorgfusies worden zowel fusies, overnames als joint ventures verstaan. De meldingsplicht geldt zowel voor de verkoop van aandelen, activa-transacties, bestuurlijke of juridische fusies.

De NZa en de ACM hanteren een verschillende zorgfusietoets. Als er bij de NZa en de ACM gemeld moet worden, dan start de ACM niet met de beoordeling van de fusie dan nadat de NZa een besluit daarover nam.

Wanneer een zorgaanbieder in de regel met minstens vijftig personen zorg doet verlenen, moet het voornemen van de zorgfusie bij de NZa worden gemeld. Dit geldt ook als sprake is van een concentratie van een zorgaanbieder met een niet-zorgaanbieder. De meldingsplicht rust op de zorgaanbieder. Er gelden bij de NZa zorgfusietoets geen omzetdrempels. De NZa toetst kort gezegd of de zorgaanbieder de effecten van de zorgfusie voldoende in kaart heeft gebracht en of cliënten, personeel en andere belanghebbenden voldoende betrokken zijn bij de besluitvorming.

Zorgfusies en andere concentraties in de zorg moeten bij de ACM worden gemeld wanneer de betrokken ondernemingen bepaalde omzetdrempels halen. De ACM toetst of een zorgfusie de mededinging beperkt. Daarvoor moet informatie worden aangeleverd over de markten waarop de betrokken ondernemingen actief zijn en het concurrentielandschap.

Het niet (tijdig) indienen van een melding bij de NZa en/of de ACM kan worden bestraft met een boete van maximaal 500.000 euro of, indien dit meer is, 10% van de (concern) jaaromzet (zie hier en hier).

Hoe dien ik een melding in bij de NZa?

Hoe dien ik een melding in bij de ACM?